Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, «Μὴν φοβηθεῖτε τὸν Ἐρτογάν, προσευχηθεῖτε γιὰ τοὺς ἡγέτες μας…», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 18 Φεβρουαρίου, 2018 τὴν Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ Ἐπισκόπου Σόλων τῆς κοινότητος Ἀστρομερίτου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.