Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία τὴ Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς κοινότητας Λειβαδιῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (26.03.2023).

Τὸ ἁπολυτίκιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου. Τὸ «Παναγία Δέσποινα…» ψάλλει ὁ ἱεροψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Ἰωάννης Λέμπος.