Λόγος Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος τῆς κοινότητος Περιστερῶνας, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (16.04.2022). Προσφώνηση πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου ἐφημέριος ἱεροῦ ναοῦ Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος.

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγἰου Εὐμενίου τοῦ Νέου ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Ἰωάννης Λέμπος.

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ.Μάριος Ἀντωνίου.