Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεόφυτου κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Γ΄ Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ποὺ τελέσθηκε στὴν ἱερὰ μονὴ Παναγίας τοῦ Ἄρακος παρὰ τὴν κοινότητα Λαγουδερῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (17.03. 2023).

Τὸ Κάθισμα σὲ ἦχο γ΄ «Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου…» ψάλλουν οἱ: Ἀρχιδιάκονος Ἐλπίδιος, Διάκονος Εὐμένιος, Σάββας καὶ Ἰάκωβος.

Τὸ Κοντάκιον σὲ ἦχο πλ. δ΄ «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ…» ψάλλει ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος μετὰ τοῦ χοροῦ τῶν ψαλτῶν.