Μόρφου Νεόφυτος: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς και τον κόσμο Σου άπαντα

Από Φίλους Μητροπόλεως Μόρφου