Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος διαβάζει δύο λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τῆς κοινότητος Εὐρύχου, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (14.06.2024).