Αρχική Μουσεία – Εικονοφυλάκια

Μουσεία – Εικονοφυλάκια

Η περιφέρεια Μόρφου σήμερα διασώζει -παρ’ όλο που είναι ημικατεχόμενη- ότι καλύτερο υπάρχει σε θέματα, εικονογραφίας, αρχιτεκτονικής και βυζαντινής τέχνης γενικά. Μια κληρονομιά αξεπέραστη σε κάλλος και νόημα, που αφορά όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό και θεωρήσαμε εξαρχής ύψιστο καθήκον μας να την διαφυλάξουμε και να την συντηρήσουμε για να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Ένα μέρος από το ευρύ αυτό πρόγραμμα είναι και τα Μουσεία και Εικονοφυλάκια, τα οποία μας βοηθούν να μαθητεύσουμε στο ύψιστο μάθημα της αγιωτικής ομορφιάς που κουβαλά η Ορθόδοξη κληρονομιά μας.

Στη μητροπολιτική μας περιφέρεια λειτουργούν τα κάτωθι Εικονοφυλάκια και Μουσεία: