Αφιέρωμα επί τη μνήμη της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Οσίου πατρός ημών Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητού (9 Φεβρουαρίου)