Μνήμη Αγίου Ελπιδίου του εξ’ Ορούντης (2 Δεκεμβρίου)