Μικρή είδε Άγιο να την προστατεύει όταν ήταν εγκλωβισμένη στα χαλάσματα του μεγάλου σεισμού

Το κοριτσάκι αυτό ήταν 72 ώρες στα χαλάσματα. Όταν το έβγαλαν, το ρώτησαν αν πεινάει και είπε ότι ένας ψηλός άντρας με άσπρα ρούχα, άσπρο άλογο και άσπρα γένια, ερχόταν και της έφερνε φαγητό και νερό ενώ κρατούσε το κτίριο.