Ψάλλουν οι Ιωάννης Χασανίδης, η Χορωδία της Ιεράς Μονής Παναγίας Χαματούρα (Λίβανος) και η Βυζαντινή Ακαδημαϊκή Χορωδία Ρουμανίας.