Παρακολουθεῖστε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου, στὴν Κοινότητα τῆς Εὺρύχου, προσωρινῆς Ἕδρας τῆς Μητρὀπολης Μόρφου, προϊσταμένου τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου κ.κ. Νεοφύτου.