Μένικο

Ενοριακός Ναός: Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης 

Εφημέριοι:

 • Οικον. Κυπριανός Παναγιώτου, τηλ. 99379315
 • Οικον. Σάββας Παύλου, τηλ. 99596754
 • Πρεσβ. Ειρηναίος Δημητρίου, τηλ. 99517038
 • Διακ. Χριστοφόρος Σαμαράς, τηλ. 99592505

Ψάλτες:

 • Παύλος Κότσαπας
 • Ανδρέας Πελεκάνος
 • Μιχαήλ Μιχαήλ
 • Ανδρέας Λοΐζου

Επίτροποι:

 • Οικον. Κυπριανός Παναγιώτου (πρόεδρος)
 • Οικον. Σάββας Παύλου (αντιπρόεδρος)
 • Πρεσβ. Ειρηναίος Δημητρίου (μέλος)
 • Μαρία Στρατούρα (γραμματέας)
 • Άννα Πελεκάνου (ταμίας)
 • Λάζαρος Χαβατζιάς (μέλος)
 • Βάσος Χατζηττοφή (μέλος)
 • Γεώργιος Παπαθεοδώρου (μέλος)
 • Αντώνης Κραμβής (μέλος)

Παρεκκλήσι: Αγίου Γεωργίου

Εξωκκλήσια:

 • Παναγίας Μάνας των Παίδων
 • Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας