Μέγα Ἀπόδειπνο ἀπὸ τὸ ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ τῆς κοινότητας Περιστερώνας τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας Μόρφου (30/03/2022).

Ψάλλουν οἱ πρωτοψάλτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ.κ. Μάριος Ἀντωνίου καὶ Ἰωάννης Λέμπος.