Μέγα Ἀπόδειπνο ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα.

Α΄ Τετάρτη νηστειῶν (1η Μαρτίου 2023).

Διαβάζουν καὶ ψάλλουν οἱ μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου.