Μέγα Ἀπόδειπνο ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα.

Β΄ Πέμπτη νηστειῶν (9 Μαρτίου 2023).

Διαβάζουν καὶ ψάλλουν οἱ μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου.