Μέγα Ἀπόδειπνο μετὰ Παρακλητικοῦ Κανόνος Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ ἀπὸ τὸ Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ τῆς κοινότητας Περιστερώνας τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Μόρφου ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὴν Τετάρτη 13 Ἀπριλίου 2022.

Καθ’ ὅσον κάθε Τετάρτη τελεῖται στὸ Παρεκκλήσιον τοῦ Ἀγίου Νικηφόρου Ἱερὰ Παράκλησις πρὸς τὸν Ἅγιο, ἀντί τοῦ Κανόνος τοῦ Θεοτοκαρίου, ἐψάλλη ἡ ἐν λόγῳ Παράκλησις.

Παραγωγή: RumOrthodox