Μέγας Αντώνιος: Ελευθερία και ευτυχία της ψυχής είναι η πραγματική καθαρότητα και η καταφρόνηση των προσκαίρων

Άγιος Αντώνιος, 1192 μ.Χ., Ιερά Μονή Παναγίας του Άρακα, Λαγουδερά

Ελεύθερους νόμιζε όχι όσους έτυχε να είναι ελεύθεροι, αλλά εκείνοι που έχουν την ζωή και τους τρόπους ελεύθερους. Δεν πρέπει πράγματι να ονομάζομε ελεύθερους τους άρχοντες που είναι πονηροί και ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των παθών και της ύλης. Ελευθερία και ευτυχία της ψυχής είναι η πραγματική καθαρότητα και η καταφρόνηση των προσκαίρων.

Μέγας Αντώνιος, συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων και την ενάρετη ζωή

Πηγή: https://religious.gr/