Ἰδιόμελον τῶν ἀποστίχων, ψαλλόμενον τῇ Δ΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν ἑσπέρας Ἦχος βαρύς. Μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου.

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, κ. Μάριος Ἀντωνίου