«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην», ἦχος πλ. α΄. Μέλος Μαρίου Ἀντωνίου.

Ψάλλουν ὁ πρωτοψάλτης τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου καὶ ὁ μαθητὴς αὐτοῦ κ. Γιῶργος Δημητρίου.

Ζωντανὴ ἠχογράφηση ἀπὸ τὴν Θ΄ Ὥρα τῆς ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, στὸν ἱερὸ ναὸ ἁγίου Αὐξιβίου Α’ ἐπισκόπου Σόλων στὸν Ἀστρομερίτη (05.01.2024).