Καλοφωνικός Ειρμός. Μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος βαρύς.

Ψάλλει ο πρωτοψάλτης της ιεράς μητροπόλεως Μόρφου Μάριος Αντωνίου.

Ζωντανή ηχογράφηση από τον ιερό ναό αγίου Παντελεήμονος Κακοπετριάς Λευκωσίας Κύπρου, την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 (κατά την διανομή του αντιδώρου).

Πηγή: Προσωπικό αρχείο Μαρίου Αντωνίου.