Προσφώνηση π. Νεκταρίου Χατζημιχαὴλ καὶ ἀντιφώνηση Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴν προχείριση τοῦ π. Νεκταρίου σὲ Οἰκονόμο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀγίου Ἀποστόλου Λουκᾶ τῆς κοινότητος Ὀρούντης τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἡ ἀκουλουθία τῶν ἐγκαινίων τῆς οἰκίας τῶν Ἁγίων Φιλουμένου καὶ Ἐλπιδίου ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο ποὺ βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ (15.07.2023).

Τὰ ἀπολυτίκια τῶν Ἁγίων αὐταδέλφων Φιλουμένου καὶ Ἐλπιδίου ψάλλουν οἱ πρωτοψάλτες Μάριος Ἀντωνίου καὶ Ἰωάννης Λέμπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου.