Κούρδαλι

Ενοριακός Ναός: Καθολικό Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας

Εφημέριος: Οικον. Κυριακός Παπαγιάννης, τηλ. 99641343

Ψάλτης: Γεώργιος Γεωργιάδης