Κουτραφάς

Ενοριακός Ναός: Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον

Εφημέριος: Οικον. Βαρνάβας Παπανδρέου, τηλ. 99889640

Ψάλτες:

  • Ανδρέας Πρωτοπαπάς
  • Σταύρος Αριστείδου

Επίτροποι:

  • Οικον. Βαρνάβας Παπανδρέου (πρόεδρος)
  • Χρύσανθος Χρυσάνθου (γραμματέας)
  • Λούκας Γεωργίου (ταμίας)
  • Χαράλαμπος Φράγκου (μέλος)