Καμινάρια

Ενοριακός Ναός: Αγίου Γεωργίου

Εφημέριος: Πρεσβ. Ευάνθης Κανάρης, τηλ. 99563456

Ψάλτες:

 • Χριστάκης Μιχαήλ
 • Χλόη Κανάρη
 • Ανδρούλλα Μαχαραγιά

Επίτροποι:

 • Πρεσβ. Ευάνθης Κανάρης (πρόεδρος)
 • Ιωάννης Κωνσταντίνου (αντιπρόεδρος)
 • Ευάγγελος Μιχαήλ (ταμίας)
 • Ιωαννης Βαφέας (σύμβουλος)

Παρεκκλήσια:

 • Αγίου Ερμολάου
 • Παναγίας Καρδιοβαστάζουσας

Εξωκκλήσι: Αγίου Βασιλείου

Προσκυνητάρια:

 • Αγίου Γεωργίου
 • Αγίου Γεωργίου (με αγίασμα)