Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή παρά τον Καλοπαναγιώτη

Κάθε Σάββατο πρωί (εκτός μεγάλης εορτής) τελείται η Θεία Λειτουργία στις 7:00 π.μ.
Every Saturday (except big fiests) the Holy Liturgy is performed at 7:00 a.m.

Στη Μονή λειτουργεί εκθεσιακός χώρος (βιβλιοπωλείο) και το εικονοφυλάκιο.
In the monastery there is an exhibition hall (bookstore) and a holy-icons store room.

Κανονική τιμή εισόδου στο εικονοφυλάκιο: 2 ευρώ.
Holy-icons store room entrance fee: 2 euros.

Η Μονή θα παραμένει ανοικτή κατά τις ακόλουθες ώρες:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δευτέρα – Σάββατο:  10:00  – 16:00
Κυριακή: 11:00 – 16:00

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δευτέρα – Σάββατο:  09:30 – 13:30, 14:30 – 17:30
Κυριακή: 11:00 – 13:30, 14:30 – 17:30

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22953460 , 99218298THE HOLY MONASTERY OF

ST. JOHN LAMPADISTES

AND ICON TREASURY

VISITING HOURS

A. WINTER PERIOD

Monday – Saturday:  10:00  – 16:00
Sunday: 11:00 – 16:00

B. SUMMER PERIOD

Monday – Saturday:  09:30 – 13:30, 14:30 – 17:30
Sunday: 11:00 – 13:30, 14:30 – 17:30

TEL. FOR CONTACT: 22953460 , 99218298МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО  ИОАННА ЛАМПАДИСТА

И  ХРАНИЛИЩЕ ИКОН

ЧАСЫ ПОСЕЩЕНИЯ:

A. ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Понедельник – Суббота: 10:00  – 16:00
Воскресенье: 11:00 – 16:00

Б. ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Понедельник – Суббота:  09:30 – 13:30, 14:30 – 17:30
Воскресенье: 11:00 – 13:30, 14:30 – 17:30

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 22953460 , 99218298