Τὸ “Θρηνητικόν Συναξάρι” τοῦ Φωτίου Κόντογλου, ὅπως αὐτὸ πρωτοδημοσιεύθηκε στὸ περιοδικό ΚΙΒΩΤΟΣ τὸ 1953, στὴν εἰδικὴ ἔκδοσή του γιὰ τὰ 500 χρόνια μετά τὴν Ἅλωσιν. Ὁ Φώτης Κόντογλου ἱστόρησε τὴν ἔκδοση αὐτή μὲ δικές του βυζαντινές ἁγιογραφίες καὶ καλλιγράφησε ὸο κείμενο που ὁ ἴδιος συνέγραψε. Ἡ ὀπτικοποίηση ἔγινε από την ομάδα Rumorthodox, μὲ τὸν Κώστα Χαραλαμπίδη νά ἀναγινώσκει τὸ κείμενο καὶ τὸν Χριστόδωρο Μνάσωνος νὰ ἔχει τὴν μουσικὴν ἐκτέλεση και ἐπιμέλεια.

Πηγή: RumOrthodox