Λόγοι Χωρεπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου καὶ Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὸν πανηγυρικὸ ἀρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μάμαντος, πολιούχου ἁγίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπολέως Μόρφου ποὺ τελέσθηκε στὸν ὁμώνυμο καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου στὴν κατεχόμενη Μόρφου (01.09.2023).