Η νέα εικόνα των Αγίων Νηπίων των υπό Ηρώδου αναιρεθέντων, στο χωριό Μένικο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Μόρφου

Η νέα φορητή προσκυνηματική εικόνα (2022) των Αγίων Νηπίων των υπό Ηρώδου αναιρεθέντων (1.35m ύψος x 1.22m πλάτος), είναι έργο του αγιογράφου Χαράλαμπου Επαμεινώνδα καταγομένου εκ Στρουμπίου (Πάφος), πρώτου μαθητού του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Συμεών, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου (Λάρνακα).

Στην εποχή μας, οι αυξημένες και νομιμοποιημένες από τα άθεα κράτη εκτρώσεις, ως άλλος Ηρώδης, αφαιρούν καθημερινά την ζωή σε χιλιάδες αθώα παιδιά. Ως εκ τούτου, κατά παρότρυνση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, έχει δημιουργηθεί η πιο πάνω Αγία εικόνα (που φιλοξενείται προσωρινά στον Ιερό Ναό Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στο Μένικο), η οποία προορίζεται για τον ναό των Αγίων Νηπίων, ο οποίος θα ανεγερθεί δίπλα από το ιερό εξωκκλήσιο της Παναγίας «Μάνας των Παίδων» στο Μένικο. Οι γονείς που έχουν διαπράξει το μεγάλο αμάρτημα της εκτρώσεως θα πρέπει να μετανοήσουν εμπράκτως. Τα παιδιά τους ζούνε στον ουρανό και θέλουν τις προσευχές τους. Ο καλύτερος τρόπος έμπρακτης μετανοίας, είναι οι γονείς να καθιερώσουν κατά την ημέρα μνήμης των Αγίων Νηπίων (29 Δεκεμβρίου) να εκκλησιάζονται και να προσεύχονται για τα παιδιά τους. Το ίδιο και όσοι γονείς έχουν χάσει μικρά παιδιά σε «άωρη» ηλικία, μπορούν να καταφεύγουν και να προσεύχονται στα Άγια Νήπια ούτως ώστε αυτά να καταστούν πρεσβευτές στον Θεό για τα δικά τους παιδιά.

Μνήσθητι Φιλάνθρωπε Κύριε, καὶ ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν φονευθέντων εἰς ἐκτρώσεις τέκνων σου, συγχωρῶν ἅμα τοὺς γονεῖς αὐτῶν τοὺς συντελέσαντας εἰς τὴν σύγχρονον ταύτην βρεφοκτονίαν, καὶ δώρησαι αὐτοῖς ἐπίγνωσιν καὶ μετάνοιαν διὰ τὴν φρικτὴν ταύτην ἁμαρτίαν τῶν ἐσχάτων τούτων χρόνων καὶ ἵλεως γενοῦ καὶ ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΚΒ′ ἐπ’ Ἀρχιερατείας Μόρφου Νεοφύτου.

Η πιο πάνω επιγραφή, στο πίσω μέρος της εικόνας