Αρχική Η Μόρφου ως Θεομόρφου

Η Μόρφου ως Θεομόρφου

*Πηγή: Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου, Η Μόρφου ως Θεομόρφου, Από την Επισκοπή των Σόλων στη Μητρόπολη Μόρφου, εκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου – Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, 2011.