Από το 37ο λεπτό και έπειτα ο Θεολόγης που ανθρωπίνως δεν είχε ελπίδα επιβίωσης διηγείται το πως βίωσε την εμφάνιση του Οσίου Παϊσίου και άλλων φωτισμένων Αγίων Γεροντάδων κατά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στις εντατικές των νοσoκομείων…

Τελικά, θαυμαστώ τω τρόπω επανήλθε αφήνοντας άφωνη την ιατρική κοινότητα.