Κύπρος ἕνα προσκύνημα.
 
Σειρὰ ντοκιμαντὲρ μὲ θέμα τὰ χριστιανικὰ μνημεῖα στὴν ἐλεύθερη καὶ κατεχόμενη Κύπρο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐγκαθίδρυσης τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸ νησὶ μέχρι σήμερα.
 
Ἔρευνα – Κείμενα – Ἀφήγηση: Δρ. Κώστας Χαραλαμπίδης
 
Ἐπιμέλεια παραγωγῆς – Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γεωργιάδης
 
Παραγωγή Michaelangelo Cinematographic Services Ltd γιὰ τὸ ΡΙΚ