Ευρύχου, Πολυδύναμο Κέντρο «Η ΣΟΛΕΑ» – Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου: Εορτή επί τη μνήμη των Αγίων μαρτύρων Άμμωνος και Αλεξάνδρου και των συν αυτοίς μαρτυρησάντων εν Σόλοις της Κύπρου (9 Φεβρουαρίου 2023)

Οι Άγιοι Αλέξανδρος και Άμμων, Φορητή εικόνα σε ξύλο, δια χειρός Μαρίου Σταυρινού. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου

Φέρεται στη γνώση των ευσεβών χριστιανών ότιμε την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων μαρτύρων Άμμωνος και Αλεξάνδρου και των συν αυτοίς μαρτυρησάντων εν Σόλοις της Κύπρου, στο Πολυδύναμο Κέντρο «Η ΣΟΛΕΑ» – Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου, στην Ευρύχου, θα τελεστούν οι ακόλουθες ακολουθίες:

  • Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου
    • 4:00 μ.μ: Εσπερινός της εορτής.
  • Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου
    • 7:00 π.μ.: Θεία Λειτουργία προϊσταμένου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κΝεοφύτου.
Πολυδύναμο Κέντρο «Η ΣΟΛΕΑ» (Ευρύχου)