Ὁ ἱστορικὸς Ἑσπερινὸς Ἁγίου Μάμαντος, χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, ὅπως αὐτὸς μεταδόθηκε δορυφορικὰ ἀπὸ τὴν κατεχόμενη Μόρφου τὴν 1η Σεπτεμβρίου 2004, 30 χρόνια μετὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή τοῦ 1974. Ὁ Ἑσπερινὸς μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὴν τηλεόραση τοῦ ΡΙΚ. Τὸ βίντεο ἔτυχε ψηφιακῆς ἐπεξεργασίας.

Πηγή: RumOrthodox