Επιστημονική έρευνα για την αυξημένη θνησιμότητα στην Κύπρο το 2021

Ερωτήματα για την αύξηση της θνησιμότητας στην Κύπρο εγείρει ομάδα επιστημόνων μέσα από μελέτη που έχει πρόσφατα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα ιατρικής επιστήμης Cureus.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, οι επιστήμονες επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι: «Στην Κύπρο παρουσιάζεται αύξηση κατά 9,7% στη θνησιμότητα το 2021 σε σύγκριση με το 2020 και γενική αύξηση θνησιμότητας κατά 16,5% το 2021 σε σύγκριση με τη μέση θνησιμότητα των προηγούμενων πέντε ετών. Η αύξηση αυτή δεν δικαιολογείται εξ’ ολοκλήρου από τους θανάτους λόγω κορωνοϊού και είναι παράλληλη με την εκστρατεία ταυτόχρονου εμβολιασμού. Αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών».

Για την ολοκληρωμένη έρευνα – η οποία έχει δημοσιευτεί στην αγγλική γλώσσα – πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.cureus.com/articles/91317-mortality-in-cyprus-over-the-period-2016-2021