Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΡΦΟΥ
Μητροπόλεως 3
Τ.Κ. 2831 Ευρύχου

Τηλέφωνο: 22932414
Ηλ. διεύθυνση (email): info@immorfou.org.cy

Τηλέφωνο Ιστοσελίδας: 22823330

Για επικοινωνία με το γραφείο του Μητροπολίτη, παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα: