Ευρύχου, Πολυδύναμο Κέντρο «Η ΣΟΛΕΑ» – Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου: Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων μαρτύρων Άμμωνος και Αλεξάνδρου και των συν αυτοίς μαρτυρησάντων εν Σόλοις της Κύπρου (9 Φεβρουαρίου 2024)

Οι Άγιοι Αλέξανδρος και Άμμων, Φορητή εικόνα σε ξύλο, δια χειρός Μαρίου Σταυρινού. Ιερά Μητρόπολις Μόρφου

Φέρεται στη γνώση των ευσεβών χριστιανών ότι, την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, στο Πολυδύναμο Κέντρο «Η ΣΟΛΕΑ» – Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου, στην Ευρύχου, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων μαρτύρων Άμμωνος και Αλεξάνδρου και των συν αυτοίς μαρτυρησάντων εν Σόλοις της Κύπρου.