Ἱστορία Ἐκκλησίας Κύπρου – Πορεία Ζωῆς

Σειρὰ συνεντεύξεων τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴν ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία Κύπρου – Πορεία Ζωῆς», τοῦ κ. Πέτρου Πρωτοπαπᾶ, σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν τὸ 2004 καὶ μεταδόθηκαν ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ “Λόγος”. Ὅλη ἡ σειρὰ τῶν συνεντεύξεων τὴς ἐκπομπῆς “Ἐκκλησία Κύπρου – Πορεία Ζωῆς” μὲ τὴν κατάλληλη ὀπτικὴ ἐπεξεργασία θὰ ἀναρτηθοῦν στὸ κανάλι τοῦ Youtube ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ στὴ θεματικὴ «Ἐκκλησία Κύπρου-Πορεία Ζωῆς» καὶ στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως μᾶς.
 
Εὐχαριστοῦμε τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμό «Λόγος» γιὰ τὴν ἄδεια ἀνάρτησης τῶν ἐκπομπῶν.