Εικονοφυλάκιο Προδρόμου

(Εκκλησία Τιμίου Προδρόμου)
Πληροφορίες
τηλ. 99523481