«Δοῦλοι Κύριον» Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελλοπονησίου, ἦχος πλ. α΄.

Ψάλλουν οἱ ἱεροψάλτες τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Μόρφου Δῆμος Κωνσταντίνου καὶ Ἰωάννης Λέμπος καὶ ὁ ἱεροψάλτης Γιάννης Διονυσίου.

Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίῳ (14-15/2/2024). Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ καὶ Εὐμενίου τοῦ Νέου, Περιστερῶνα (Μόρφου).