ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΟΡΦΟΥ

Μητροπολίτης: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου καὶ Πρόεδρος τῶν Σόλων κ. Νεόφυτος, ἐκλεγεὶς τῇ 13ῃ Σεπτεμβρίου 1998.

Ἕδρα: Μόρφου. Ἕνεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς κωμοπόλεως Μόρφου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς Εὐρύχου.

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 3, 2831 Εὐρύχου.
Τηλ.: (00357) 22932414, 01-02-03.
Τηλεομ.: (00357) 22933092.
Ἱστοσελίδα: www.immorfou.org.cy
Email: info@immorfou.org.cy

Τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου παραμένουν ἀνοικτὰ ἀπὸ Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κατὰ τὶς ὧρες 07:30 ἕως 14:30. Τὰ Γραφεῖα εἶναι κλειστὰ κατὰ τὶς ἀκόλουθες μέρες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, τηλ.: 22932414.

Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι:

 • Πεδινῆς καὶ Βόρειας Πιτσιλλιᾶς: Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου, τηλ.: 99527607, 22824708.
 • Σολέας: Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, τηλ.: 22932402, 99465448, τηλεομ.: 22933092.
 • Μαραθάσας: Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 22932401, 99218298, τηλεομ.: 22933092.

Γραφεῖον Μητροπολίτου

Γραμματεὺς Μητροπολίτου: Χρῆστος Προκοπίου, τηλ.: 22932414, τηλεομ.: 22933092.

Θρονικὴ Ἐπιτροπὴ

 • Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.
 • Κληρικὰ Μέλη: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου, Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου.
 • Λαϊκὰ Μέλη: Κωνσταντῖνος Περατίτης, Χαράλαμπος Χρυσάνθου, Κυριάκος Κυριακίδης, Βάσος Πατσάλης.

Ἐπισκοπικὸ Δικαστήριο

 • Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.
 • Μέλη: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ καὶ Πρεσβ. Ἐλευθέριος Κονές.

Τελετάρχες

Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου, Οἰκον. Κυριακὸς Ἀ. Παπαγιάννης.

Οἰκονομικὸ Συμβούλιο

 • Νομικοὶ σύμβουλοι: Γεώργιος Χατζηπιερῆς, Μάριος Ὀρφανίδης.
 • Οἰκονομολόγοι: Αἰμίλιος Μιχαήλ, Κωνσταντῖνος Παπαπολυβίου.
 • Λογιστής: Σάββας Τοφιτζίκης.
 • Τεχνικὸς σύμβουλος: Χριστόδουλος Πρωτοπαπᾶς.
 • Πολιτιστικὸς σύμβουλος: Πέτρος Λαζάρου.
 • Κοινωνιολόγος: Γιῶργος Κυθραιώτης.

Προσωπικὸ Μητροπόλεως

 • Προσωπάρχης: Χρῆστος Προκοπίου, τηλ.: 22932414, τηλεομ.: 22933092. Email: info@immorfou.org.cy
 • Γραμματεία: Πρεσβ. Θωμᾶς Παπαστεργίου, τηλ.: 22932401.
 • Μέγας Οἰκονόμος: π. Φοῖβος Παναγιώτου, τηλ.: 99958538.
 • ρχιδιάκονος: ρχιδιάκονος λπίδιος Χατζημιχαήλ, τηλ.: 97825001.
 • Διάκονος: Εὐμένιος Ἰνιάτης, τηλ.: 99159915.
 • Ἀναγνώστης Ἐπισκόπου: Κυπριανὸς Τζιάπρας, τηλ.: 99540745.
 • Ὁδηγὸς-Ἐργοδηγός: Σάββας Φουσκωτός, τηλ.: 99450132.
 • Φροντίδα Ἐπισκοπείου: Χρυστάλλα Χριστοδουλίδου καὶ Δέσποινα Κλεάνθους, τηλ.: 22932401.

Οἰκονομικὸ Τμῆμα

Λογιστής: Σάββας Τοφιτζίκης, τηλ.: 22932401. Email: account@immorfou.org.cy

Γραφεῖα Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου

Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου, Παναγιώτα Χρήστου τηλ.: 22932401

Διεύθυνσις: Μητροπόλεως 3, 2831 Εὐρύχου.

Συμβούλιο Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

 • Ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀπόπειρα συνδιαλλαγῆς καὶ γιὰ τὴν ὑποβολὴ σχετικῆς εἰσηγήσης πρὸς τὸν ἐπίσκοπο: Οἰκον. Παναγιώτης Ματθαίου, τηλ.: 22923287, 99355762.
 • Τριμελὴς Ἐπιτροπή: Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, Οἰκον. Κυριακὸς Ἀ. Παπαγιάννης καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου.
 • Γραμματεία: Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου, τηλ.: 22932401, τηλεομ.: 22933092.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γραφεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας

Τὰ γραφεῖα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν διακονιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου.

Ὑπεύθυνοι κατὰ περιφέρεια εἶναι οἱ κάτωθι:

 • Πεδινῆς – Βόρειας Πιτσιλιᾶς: Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου, τηλ.: 99527607.
 • Σολέας: Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, τηλ.: 22932402, 99465448, τηλεομ.: 22933092.
 • Μαραθάσας: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 22932401/99218298, τηλεομ.: 22933092.

Ἐπιμορφωτικὸ Σεμινάριο Κλήρου

Ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 2012 Σεμινάριο γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου, καθὼς καὶ ἄλλων τυχὸν ἐνδιαφερομένων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.

Ὑπεύθυνος τοῦ Σεμιναρίου: Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου τηλ.: 99527607.

Τομέας Ποιμαντικῆς καὶ Συμβουλευτικῆς

Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων ποιμαντικῶν ἀναγκῶν τῶν πιστῶν τῆς Μητροπόλεώς μας (θέματα Νεότητας, Γάμου, οἰκογενειακῶν προβλημάτων, κ.λπ.), συστάθηκε καὶ λειτουργεῖ εἰδικὴ πρὸς τὸν σκοπὸ τοῦτο ἐκκλησιαστικὴ διακονία, μὲ ἕδρα τὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως Μόρφου στὴν Περιστερώνα.

 • Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νικολάου, τηλ.: 99527607.

Γραφεῖο Κατηχήσεως Ἑτεροδόξων καὶ Ἀλλοθρήσκων

 • Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, τηλ.: 22932401, Πρωτοπρεσβ. Μιχαλ Νικολάου τηλ.: 99527607, Οἰκον. Νεκτάριος Χατζημιχαὴλ τηλ.: 99050471.
 • Βοηθός: Πρεσβ. Μάριος Τσίγκης, τηλ.: 99684779.
 • Διεύθυνση Γραφείων: Ἐπισκοπεῖο Εὐρύχου, Μητροπόλεως 3, 2831 Εὐρύχου, τηλ.: 22932401.

Κατηχητικὰ Σχολεῖα

Στὶς περισσότερες κοινότητες τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου λειτουργοῦν κατηχητικὰ σχολεῖα. Σὲ αὐτὰ διδάσκουν Ἐφημέριοι, Θεολόγοι καὶ Δάσκαλοι.

Σχολικὰ Παρεκκλήσια

Γιὰ τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου λειτουργοῦν παρεκκλήσια στὰ κάτωθι σχολεῖα:

 • Σχολὴ Μιτσῆ: Οἱ μαθητὲς ἐξυπηρετοῦνται στὸν ναὸ Παναγίας Ἰαματικῆς τοῦ χωριοῦ Λεμίθου. Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Κυριακὸς Χαραλάμπους, τηλ.: 99720918.
 • Γυμνάσιον-Λύκειον Σολέας: Παρεκκλήσι Ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας. Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κυριακίδης, τηλ.: 22923634.
 • Περιφερειακὸ Γυμνάσιο Ἀκακίου: Ἱερὸ Παρεκκλήσιο γίου Γεωργίου. Στ ερ παρεκκλήσιο το γίου Γεωργίου κάθε Πέμπτη τν ρα το σπερινο θ τελεται Παρακλητικς Κανόνας το γίου ακώβου (Τσαλίκη) το θαυματουργο, κα κάθε Σάββατο, κτς μεγάλων ορτν, Θεία Λειτουργία.
  Ὑπεύθυνος: Μ. Οἰκον. Φοῖβος Παναγιώτου, τηλ.: 99958538.

Στὰ παρεκκλήσια αὐτὰ τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, τό Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ ἄλλες Ἀκολουθίες. Παράλληλα, πραγματοποιοῦνται ὁμιλίες, καθὼς καὶ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα, σχετικὰ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση.

Μέριμνα Ἐθνικῆς Φρουρᾶς

Τὴν 1η ἑκάστου μηνὸς τελεῖται ἁγιασμὸς σὲ στρατόπεδα τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντὸς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου. Ἐπίσης γιὰ τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν ἐθνοφρουρῶν μας τελοῦνται ἡ θεία Λειτουργία, καὶ τὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ ὁμιλίες πνευματικῆς καθοδήγησης.

Ὑπεύθυνος Γραφείου Θρησκευτικοῦ τοῦ Τακτικοῦ Συγκροτήματος Συντάγματος Πεζικοῦ ποὺ ἑδρεύει στὰ Πλατάνια: Πρεσβ. Γεώργιος Κλειτίδης, τηλ.: 99629431. Email: patirkletidis@gmail.com

Θεῖο Κήρυγμα

Τὸν θεῖο λόγο κηρύττουν οἱ ἀκόλουθοι: ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος, ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱ. Μ. Μόρφου ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακεὶμ, οἱ Ἀρχιμανδρίτες Ἀμβρόσιος Γκορέλωβ, καὶ Ἰάκωβος Καλογήρου, καθὼς ἐπίσης ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου καὶ θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν σχετικὴ πρὸς τοῦτο εὐλογία.

Μέριμνα Ρουμάνων Ὀρθοδόξων Μητροπόλεως Μόρφου

Γιὰ τὴν πνευματικὴ μέριμνα τῶν Ρουμάνων, ποὺ ἔχουν ἐγκατασταθεῖ καὶ ζοῦν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου, τελοῦνται τὰ Μυστήρια τῆς θείας Λειτουργίας καὶ τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως στὴ Ρουμανικὴ γλῶσσα στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίας Μαρίνης Καλοπαναγιώτη, ἀπὸ τὸν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ, Οἰκον. Θεόδωρο Ἰβάνα, τηλ. 96426686.

Eὐπρεπισμὸς Ναῶν

Γιὰ τὸν εὐπρεπισμὸ τῶν ἐνοριακῶν ναῶν, τῶν παρεκκλησίων καὶ τῶν ἐξωκκλησίων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου τὴν εὐθύνη ἔχουν οἱ κάτωθι:

 • Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκορελώβ, τηλ.: 99524283.
 • Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 99218298.
 • Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου, τηλ.: 99465879.

Μουσεῖα – Εἰκονοφυλάκια

 • Πεδουλᾶ: Μουσεῖο (ἔναντι ἱεροῦ ναοῦ Ἀρχαγ-γέλου Μιχαήλ), τηλ.: 22953636.
 • Καλοπαναγιώτη: Εἰκονοφυλάκιο Ὁσίου Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ, τηλ.: 22952659, 22932481.
 • Λεμίθου: Εἰκονοφυλάκιο (παρεκκλήσι Ἁγίου Θεοδώρου).
 • Προδρόμου: Εἰκονοφυλάκιο (ἱερὸς ναὸς Τιμίου Προδρόμου).

Ἀρχειοφυλάκιο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Σὲ αὐτὸ φυλάγονται χειρόγραφα, παλαίτυπα καὶ εἰκόνες.

 • Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, τηλ.: 97611777. 
 • Βοηθός: Οἰκον. καὶ Ἀρχειοφύλαξ Ἀνδρέας Φιλίππου, τηλ.: 99465879.

Σχολὴ Ἁγιογράφων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Στὰ ὅρια τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Μόρφου εὑρίσκονται οἱ κάτωθι ἁγιογράφοι, οἱ ὁποῖοι ἁγιογραφοῦν κατὰ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο καὶ παραδίδουν τὴν τέχνη αὐτὴ σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ τοὺς συμβουλευτοῦν.

 • Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα: Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Γκορελώβ, τηλ.: 99524283.
 • Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὴν Ὀροῦντα, τηλ.: 22824455.
 • Κωνσταντῖνος Προυσαλέντης, τηλ.: 99900422.

Ἐκκλησιαστικὰ Βιβλιοπωλεῖα «Θεομόρφου»

Πλατεῖα Ἐλευθερίας 5, 2731, Περιστερώνα (στὸν περίβολο τῆς ἐκκλησίας τῶν Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος), τηλ.: 22824811, τηλεομ.: 22824810.

Ἐπίσης λειτουργεῖ βιβλιοπωλεῖο στὴν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου: Μητροπόλεως 3, 2831, Εὐρύχου, τηλ.: 22932401, τηλεομ. 22870588.

 • Ὑπεύθυνος: Κωνσταντῖνος Παπαπολυβίου, τηλ.: 99620057.
 • Συνεργάτης: Δημήτριος Μοσάντ, τηλ.: 96727377.

Ἐκδόσεις «Θεομόρφου»

 • Ὑπεύθυνος: Πέτρος Λαζάρου, τηλ.: 22823330.
 • Σύμβουλοι: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, Οἰκον. Θεόδωρος Ἰβάνα.
 • Βοηθοί: Κυπριανὸς Τζιάπρας, Θάλεια Περατίτη.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Ταμεῖο ἀλληλοβοηθείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μόρφου, ἐνόψει τῆς πρόσφατης μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσης, ἔχει δημιουργήσει εἰδικὸ Ταμεῖο, ποὺ φέρει τὴν ἐπωνυμία, «Ταμεῖο ἀλληλοβοηθείας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου» καὶ ἔχει συγκεκριμένο ἀριθμὸ Τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ, τὸ ὁποῖο, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ σὲ συνεργασία καὶ μὲ ἄλλους φορεῖς, στοχεύει στὴν κάλυψη τῶν ἐπειγουσῶν ἀναγκῶν τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας.

Ὑπεύθυνοι λειτουργοί:

 • α. Περιοχῆς Πεδινῆς – Πιτσιλιᾶς: Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, τηλ.: 99465448.
 • β. Περιοχῆς Σολέας: Οἰκον. Κυριακὸς Ἀ. Παπαγιάννης, τηλ.: 99641343.
 • γ. Περιοχῆς Μαραθάσας: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 99218298.

Φιλανθρωπικὸς Σύνδεσμος Γυναικῶν

Οἱ Συνδέσμοι Φιλανθρωπίας προσφέρουν βοήθεια καὶ στήριξη σὲ ἀνθρώπους καὶ οἰκογένειες, ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικά, κοινωνικὰ καὶ καὶ ἄλλα προβλήματα.

 • Ὑπεύθυνη Ὀρεινῆς: Μαρία Ματθαίου, τηλ.: 22923287.
 • Ὑπεύθυνη Πεδινῆς: Σοφία Ἰωαννίδου, τηλ.: 99897950.

Κατασκήνωση «Λαμπαδιστὴς»

Ἀπὸ τὸ 1999, λειτουργεῖ κατασκήνωση μὲ τὴν ἐπωνυμία «Λαμπαδιστὴς» σὲ χῶρο εἰδικὰ δια-σκευασμένο, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται δίπλα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἰωάννη τοῦ Λαμπαδιστῆ στὸν Καλοπαναγιώτη. Στὴν κατασκήνωση μετέχουν παιδιά, τόσο τῶν ἐλευθέρων περιοχῶν, ὅσο καὶ παιδιὰ προσφύγων τῶν κατεχομένων ἀπὸ τοὺς Τούρκους περιοχῶν τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφέρειας Μόρφου.

Ὑπεύθυνος Τροφοδοσίας: Σάββας Φουσκωτός, τηλ.: 99450132.

Προσκοπικὴ Κατασκήνωση Πλατανιῶν

Μέσα στὸν κατασκηνωτικὸ χῶρο, ποὺ εὑρίσκ-εται στὴ Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια Μόρφου, ἔχει ἱδρυθεῖ ναΐδριο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὅπου, κατὰ τὴν περίοδο λειτουργίας τῆς κατασκηνώσεως (Ἰούνιος – Ἰούλιος – Αὔγουστος), τελεῖται τακτικὰ ἡ θεία Λειτουργία.

Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Κωνσταντῖνος Κυριακίδης, τηλ.: 99258334.

Πολυδύναμο Κέντρο «Ἡ Σολέα»

Τὸ Πολυδύναμο Κέντρο «Ἡ Σολέα» λειτουργεῖ απὸ τὴν 1η Μαΐου 2001, καὶ ἑδράζεται σὲ κατάλληλο κτήριο παρὰ τὸ ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου στὴν Εὐρύχου. Τὸ φιλανθρωπικὸ αὐτὸ Κέντρο παρέχει ἰατρικές, παραϊατρικὲς καὶ κοινωνικὲς ὑπηρεσίες στοὺς ἡλικιωμένους κατοίκους καὶ πρόσφυγες τῆς εὐρύτερης μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Στὸν χῶρο τοῦ Πολυδύναμου Κέντρου ὑπάρχει παρεκκλήσι ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Νεκτάριο. Τὸ Πολυδύναμο Κέντρο συντονίζεται ἀπὸ διοικοῦσα ἐπιτροπὴ μὲ πρόεδρο τὸν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Μόρφου.

Διευθύντρια: Σοφία Μαλτᾶ, τηλ.: 22933646, 99515061, τηλεομ.: 22933647. Email: polidinamo@immorfou.org.cy

Παιδικὴ Λέσχη

Τὸ Πολυδύναμο Κέντρο «Ἡ Σολέα», σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου, ἵδρυσε καὶ λειτουργεῖ Παιδικὴ Λέσχη ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2003, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐργαζομένων γονέων.

Διευθύντρια: Φάνη Πολυδώρου, τηλ.: 22932050.

Βρεφοπαιδοκομικὸς Σταθμὸς

Ὁ Βρεφοπαιδοκομικὸς Σταθμὸς συστεγάζεται μὲ τὴν Παιδικὴ Λέσχη σ’ ἕνα εὐρύχωρο οἴκημα μὲ μεγάλους ἐξωτερικοὺς χώρους στὴν Τεμβριά.

Ὁ Σταθμὸς λειτουργεῖ ὁλόχρονα ἀπὸ Δευτέρα μέχρι Παρασκευὴ κατὰ τὶς ὧρες 06:30-17:00.

Ὑπεύθυνη Προγράμματος: Στέλλα Κουλέντη, τηλ.: 22932050.

Καλοκαιρινὸ Σχολεῖο

Τὸ Πολυδύναμο Κέντρο «Ἡ Σολέα» λειτουργεῖ Καλοκαιρινὸ Σχολεῖο τοὺς θερινοὺς μῆνες στὴν Παιδικὴ Λέσχη Τεμβριᾶς.

Ὑπεύθυνοι: Φάνη Πολυδώρου καὶ Στέλλα Κουλέντη, τηλ.: 22932050.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΡΦΟΥ

Στὸ πλαίσιο τῆς διαποίμανσης ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου προχώρησε στὴν ἵδρυση τοῦ Πολιτιστικοῦ καὶ Περιβαλλοντικοῦ Ἱδρύματος Μητροπόλεως Μόρφου, τὸ ὁποῖο ἑδράζεται στὴν Περιστερώνα.

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.

Ἀντιπρόεδρος: Βαρνάβας Βαρνάβα.

Διευθυντής-ταμίας: Πέτρος Λαζάρου.

Γραμματέας: Γεώργιος Κυθραιώτης.

Μέλος: Ἀνδρέας Κακουλλῆς.

Προσωπικό: Ἰωάννης Λέμπος.

Τηλ.: 22823330, τηλεομ.: 22823392.

Τομέας καταγραφῆς καὶ ψηφιοποιήσης κειμηλίων

Γιὰ μεθοδολογικοὺς σκοπούς, τὸ ἔργο διαιρέθηκε σὲ δύο παράλληλα συνεργαζομένους ὑποτομεῖς:

1. Ὑποτομέας ψηφιακῆς καταγραφῆς εἰκόνων, σκευῶν καὶ ἔργων τέχνης.

Ὑπεύθυνος: Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου, τηλ.: 99465879.

Τεχνικοὶ συνεργάτες: Θέκλα Καλλῆ, ἀρχαιολό-γος, τηλ.: 99916778.

2. Ὑποτομέας ψηφιακῆς καταγραφῆς ἐπιγραφῶν, χειρογράφων καὶ παλαιτύπων.

Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, τηλ.: 97611777.

Τομέας Τοπικῆς Ἁγιολογίας

Ὁ παρὼν τομέας στοχεύει στὴν ἐπιστημονικὴ διερεύνηση καὶ κατάλληλη ἀξιοποίηση τῶν ποικίλων πηγῶν, ἀναφορικὰ πρὸς τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιφέρειας Μόρφου.

Ὑπεύθυνος τομέα: Ἀρχιμ. Φώτιος Ἰωακείμ, τηλ.: 97611777.

Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2002 λειτουργεῖ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ καθηγητοῦ Εὐρωπαϊκῆς καὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Μάριου Ἀντωνίου, ἀποφοίτου τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου.

Διευθυντής: Μάριος Ἀντωνίου, τηλ.: 22823330, 99351748.

Παράλληλα, τὴ βυζαντινὴ μουσικὴ διδάσκουν καὶ οἱ ἑξῆς ἱεροψάλτες:

 • Ἀκάκι: Ὁ πρωτοψάλτης Ἀκακίου Ἰωάννης Λέμπος, τηλ.: 99814884.
 • Φλάσου: Ὁ πρωτοψάλτης Φλάσου κ. Ἀνδρέας Ἀντωνίου, τηλ.: 99561748.

Χορωδία Μητροπόλεως Μόρφου καὶ Ἐργαστήρι τραγουδιοῦ

Ἡ Χορωδία Μητροπόλεως Μόρφου ἱδρύθηκε τὸ 2002 καὶ ἔχει συμμετάσχει σὲ πολλές τοπικὲς μουσικὲς ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκδηλώσεις ἄλλων φορέων καὶ Δήμων.

Διευθυντής: Ἰωάννης Λέμπος, τηλ.: 22823330, 99814884.

Σχολὴ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ καὶ χοροῦ

Ἀπὸ τὸ 2002 λειτουργεῖ Σχολὴ διδασκαλίας παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ καὶ παραδοσιακῶν χορῶν ἐξ ὅλων τῶν κυπριακῶν καὶ ἑλληνικῶν περιοχῶν.

Ὑπεύθυνος: Ἰωάννης Λέμπος, τηλ.: 99814884.

Γραφεῖο Διοργάνωσης Προσκυνηματικῶν Ἐκδρομῶν

Τὸ Γραφεῖο Διοργάνωσης Προσκυνηματικῶν Ἐκδρομῶν, σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐνορίες τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Μόρφου καὶ τὸν Σύνδεσμο Φιλανθρωπίας Γυναικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, διοργανώνει μονοήμερες ἐκδρομὲς σὲ προσκυνήματα ἐντὸς τῆς Κύπρου καὶ πολυή-μερες ἐκδρομὲς σὲ προσκυνήματα τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ὑπεύθυνοι: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Καλογήρου, τηλ.: 99218298, Πρωτοπρεσβ. Χριστόφορος Δημτρου, τηλ.: 99465448, Οἰκον. Ἀνδρέας Φιλίππου, τηλ.: 99465879, Μέγας Οἰκονόμος Φοῖβος Παναγιώτου, τηλ.: 99958538, Κων-στατῖνος Παπαπολυβίου, τηλ.: 99620057 καὶ Χρῆστος Προκοπίου, τηλ.: 99515642/22932414.

Διαδικτυακὸς ἱστότοπος

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου διαθέτει ἱστοσελίδα στὴ διεύθυνση: www.immorfou.org.cy

Email: info@immorfou.org.cy

 • Ὑπεύθυνος: Πέτρος Λαζάρου, τηλ.: 22823330.
 • Διαχειριστής: Διακ. Εὐμένιος Ἰνιάτης, τηλ.: 22932414
 • Συνεργάτες: Μέγας Οἰκονόμος Φοῖβος Παναγιώτου, Ἀναγνώστης Κυπριανὸς Τζιάπρας, Σάββας Φουσκωτός, Θάλεια Περατίτη.

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Ἵδρυμα Πρόνοιας Νέας Γενιᾶς

Τὸ Ἵδρυμα Πρόνοιας Νέας Γενιᾶς σκοπὸ ἔχει νὰ καλύπτει τὶς ὑλικὲς καὶ πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν ἀπόρων ἢ μὴ ἀπόρων τῆς νέας γενιᾶς, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἡλικιῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου, καθὼς καὶ τὴν εὐθύνη ἐκπόνησης ἐκπαιδευτικῶν καὶ πολιτιστικῶν προγραμμάτων νεολαίας.

 • Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.
 • Μέλη: Πρωτοπρεσβ. Χριστοφόρος Δημητρίου, Οἰκον. Ἀθανάσιος Βουδούρης, Σάββας Φουσκωτός, Ἰωάννης Λέμπος καὶ Νικολέττα Τσιάρτα.

Βιοκαλλιέργειες «Οἰκοζωὴ»

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μόρφου ἵδρυσε τὴν ἑταιρεία «Οἰκοζωή», ἡ ὁποία ἐφαρμόζει προγράμματα βιολογικῆς καλλιέργειας στὶς περιοχὲς Ἀστρομερίτη, Σκουριώτισσας καὶ Γαλάτας.

 • Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.
 • Μέλη: Γεώργιος Χατζηπιερῆς, Σάββας Τοφιτζίκης, Αἰμίλιος Μιχαήλ.
 • Γραμματέας: Μάριος Ὀρφανίδης.
 • Συντονιστὴς ἐργασιῶν: Σάββας Φουσκωτός, τηλ.: 99450132.