Διδαχή: Περὶ τοῦ «καιροῦ τῆς Ἀποστασίας» στὶς μέρες μας καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς ἐξάρσεως τῶν «Παθῶν τῆς Ἀτιμίας» (Ρωμ. α’, 26). Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου, Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου

Γέροντας Ἀθανάσιος Σταυροβουνιώτης

γαπητοί μου πιστο Χριστιανοί,

Στς μέρες μας δη καλλιεργεται κα βιοται μέσα στν κόσμο κατ’ ξοχν Μεγάλη ποστασία, περ τς ποίας μιλον κα προφητεύουν σαφς, τόσον γία Γραφ σον κα ο θεοι Πατέρες.

Ατ παρουσιαζόμενη σήμερα λως διάζουσα ποιοτικς κα ποσοτικς ποστασία μ κριτήριο τ σα ρίζει Νόμος κα Λόγος το Θεο, προετοιμάζει κα καλλιεργε μετ βεβαιότητος κενο τ σαθρό, διεφθαρμένο κα ξαθλιωμένο πόβαθρο, μέσα π τ ποο θ δυνηθε ν ναδυθε κα ν ναφανε προφητευμένος π τς Γραφς κα τος γίους, σχατος ντίχριστος! Ατ κ Θεο ποστασία στς μέρες μας, καλπάζει μετ συνεχς παυξανόμενης ταχύτητος κα θλιβερς τραχύτητος γι ν καταλήξει πρς τν νευ προηγουμένου κροτάτην αχμν τς, ναφορικς, χι μόνο ς πρς τ «κοσμοθεωρητικό», λλά, κατ ναπόδραστον συνέπειαν, κα ς πρς τ «πρακτικ» κα τ «θικ» πεδίο!

φθαλμοφανς κα λως διαζόντως, ναφαίνεται σήμερον τόσον πολλ σέβεια πρς τν Δημιουργό μας κα Θεό μας, μέχρι κα λογος ρνηση τς πάρξεώς Του, σον κα ξωφρενικ θικ διαφθορ μεταξ μν τν νθρώπων.

Τ κακ πληθύνθη στς μέρες μας περβαλλόντως π τς γς, στε τοτο πλέον διαπράττεται εκολότερα, νετότερα κα ερύτερα καί, προπαντός, ναιδέστερα, ποβοηθούσης μάλιστα κα τς ν πολλος κακς χρήσεως τς μετ ραγδαιοτάτων ρυθμν ξελισσομένης τεχνολογίας!

«Πάντες έξεκλίναμεν» κατ τν ψαλμωδν Δαυίδ, κα οα κα άλλοίμονον ταν θ ξεχειλίσει κάποια στιγμ τ ποτήριο τς πομονς το Θεο!

Στς μέρες μας προβάλλεται σύστολα μαρτία, κα προσβάλλεται πρωτόγνωρα ρετή!

Τώρα κορυφοται τ κακ μέσα στν κόσμο, στε ν προσβάλλεται πνευματικς κα σωτήριος τρόπος ζως, πο μς δίδαξεν νυπέρβλητος κα πέρχρονος Λόγος το Θεο κα ο θεόπνευστοι γιοι τς κκλησίας μας καί, κατ συνέπεια, ν προβάλλεται πλέον μαρτία, σν ν εναι τάχα… «φυσιολογική!»

ρετ (πίστις, θεοσέβεια, τιμιότης, γνότης, αταπάρνησις, ταπείνωσις, ατομεμψία, φιλοχρηματία, σωφροσύνη, γκράτεια, λεημοσύνη, λιτότης, λιγάρκεια, μετάνοια, γενικς γιότης κα μάλιστα ληθιν γάπη (πως δηλαδ μς τν δίδαξε Χριστός μας κα χι πως τν παρανόησαν κα τν νόθευσαν ο νθρωποι), παρουσιάζονται πλέον, ς… παρωχημένα, χρείαστα κα χρηστα!

Δυστυχς ατ πικίνδυνος πορεία κα φάμαρτος νοοτροπία μφανίζεται μφαντικς κόμη κα μεταξ μν τν θεωρουμένων ρθοδόξων Χριστιανν!

ταν μως μαρτία μνηστεύεται, κα «ραιοποιεται», σημαίνει τι εναι κ τν πραγμάτων δύνατον πλέον ν προβληματίσει, ν ταρακουνήσει, κα ν θήσει τν μαρτάνοντα πρς τν σωτήριον Μετάνοιαν!

λλ’ μως, που δν πάρχει ληθιν Μετάνοια, κε σφαλς δν πάρχει οτε λυτρωτικ παραδοχή της, οτε ν τ Μυστηρί ξομολόγησής της. , κα ν πάρχει, ατ εναι μόνον τυπική, «δι τν χειλέων» μόνον, ξωτερική. Δν εναι καθαρ κα ελικρινής. Δν νεργεται μ τν δέουσαν συντριβν καρδίας κα μ πραγματικ διάθεσιν διορθώσεως. λλ’ οτε κα μ πόφαση λλαγς τρόπου σκέψεως κα ξαγιασμο τς ζως μας!

Πς εναι δυνατν ν μετανοήση κάποιος δι’ μαρτίας, τς ποίας, ν μν τς διαπράττει, δν τς παραδέχεται μως ς μαρτίας, λλ τς θεωρε πλς σν παρωνυχίδας; σχάτως μάλιστα, ν καταντήσουν ν νομίζουν κάποιοι, τι κόμη κα ασχρα μαρτίαι, δύνανται τάχα ν ποτελον κα ατίας… «περηφάνειας»! Οα κα λλοίμονο δι τν περχομένη κ Θεο φοβερν ργήν, ἐὰν δν πάρξει κ βαθέων Μετάνοια!

Σκεφτετε το καλ κα πέστε μου ελικρινά, γαπητοί μου πιστο Χριστιανοί:

πάρχει μήπως χειροτέρα μαρτία π τν μετανοησία; Κα μάλιστα, ταν ατ μετανοησία προέρχεται π τν μνήστευσιν πολλν σοβαρν, κόμη κα θανάσιμων μαρτημάτων;

τοιαύτη μετανοησία ποτελε σφαλέστατα σχάτην νοησίαν!

Μήπως δν συνιστ ατ κριβς μμονή μας ες τν μετανοησία, τν βλασφημίαν κατ το γίου Πνεύματος; Ατν δηλαδ τν βλασφημίαν περ τς ποίας μιλε Κύριός μας, κα ποία οδόλως δύναται βεβαίως ν δήγησει ες Μετάνοιαν. Κα ρα οτε ες φεσιν μαρτιν. λλ’ πομένως δηγε ες τν αώνιον καταδίκην (Μάρκ. γ΄, 29);

Κατάστασις Πολιορκίας

Πολλ τ ατια κα πολύμορφοι α κδηλώσεις τς κ το Θεο ποστασίας μας κατ τς μέρας μας!

«Κατάστασις Πολιορκίας», σωθεν κα ξωθεν!

Κα κατ’ ρχς μέν, μέχρι πρ τίνος μεγάλη φθονία τν λικν γαθν, εκονική μας εμάρεια, κα νομιζομένη πολυτέλεια, μς νέπαιξαν τόσο πολ τν νον, μς νάρκωσαν τόσο βαθι τς καρδίας κα μς νέκρωσαν τόσο συντριπτικ τ πνευματικά μας κριτήρια κα τ σωτήριά μας ασθητήρια, στε  ν βιώνωμεν στς μέρες μας τρομερν σύγχυσιν κα τραγικν παράνοιαν!

πως λέγει Γραφή: «Κα φαγεν ακβ κα νεπλσθη, κα πελκτισεν γαπημνος, λιπνθη, παχνθη, πλατνθη· κα γκατλιπε τν Θεν τν ποισαντα ατν κα πστη π Θεο σωτρος ατο.»(Δευτ. 32, 15).

ς κ τν ς νω, συνεχίζομεν μέχρι κα σήμερον, ν ζμεν μέριμνοι, ς πνωτισμένοι, ς «ν μν συμβαίνη τίποτε», ς ζντες μν βιολογικς, λλά, δυστυχς, ς πάρχοντες νεκρο πνευματικς, καλλιεργοντας τν προτέραν μας μαρτωλ συνήθειαν, κα παραμένοντες προσκολλημένοι ες τν γωνιώδη μέριμναν δι τ μάταια κα τ κίβδηλα, τ νούσια κα τ νώφελα, το νν αἰῶνος, το πατενος!

Κα δν ερίσκομεν, σχυριζόμεθα, καιρν ν συλλογισθμεν περ το Θεο, περ το περχομένου βεβαίου (λλ συχνάκις κα βιαίου) βιολογικο μας θανάτου, περ τς περχομένης φοβέρας μέρας τς Κρίσεως, περ τς Μελλούσης Ζως κα περ τν θεοδιδάκτων τρόπων πρς πίτευξη τς Αωνίου Σωτηρίας μας.

Προσηλώσαμεν δυστυχς τ βλέμματά μας μπαθς πρς τν παρερχομένην λην κα τν προερχομένην ξ ατς δυνηρν δονήν, κα τ ξ ατν ναδυόμενον δυσώπητο δυτο νειδος!

ναζητομεν ψεύτικη κα παροδικν παρηγοριάν ες πατηλς συναναστροφς κα ψυχοφθόρους «ψυχαγωγίας», δι μέσου ποικίλων δαιμονικν κδηλώσεων, πως π.χ. νυκτερινν κα σκοτεινν «εκαιριν», κα ν γένει δι τς λαφρᾶς τ καρδία διαπράξεως πράξεων πονηρν, περ τν ποίων λόγος το Θεο ρητς ποφαίνεται «τ γρ κρυφ γινόμενα π’ ατν ασχρόν στι κα λέγειν» (φ. ε΄, 12).

πολύμορφος κολασία πλεονάζει πλέον ες τν κόσμον, διακρίτως δόγματος κα φυλς.

Τραγικώτερον μως τι πλεονάζει, δυστυχς, κα μεταξ μν, τν θεωρούμενων ρθοδόξων χριστιανν!

Ξεχνμε ( πωθομε στ δυτα το Εναι μας) τ ναμφίβολο γεγονς τι, τρόπος ζως τς ασχύνης κα τς προβολς τν «παθν τς τιμίας» (Ρωμ. α΄, 26) ποτελε, κατ τν διάψευστον λόγο το Θεο, σφαλεστάτην κα μετ πάσης βεβαιότητος δν πώλειας.

ποτελε μάλιστα δν άμετακλήτου λέθρου, βαθμηδόν, σ προσωπικό, κοινωνικό, θνικό, φυλετικ κα τελικς σ παγκόσμιο πεδίο.

Δύναται μως ν μς σώσει, σους γκαιρη κα γία Μετάνοια, μς πιστρέφει κα μς δηγε στν μοναδικ Σωτήρα μας, τν Κύριόν μας ησο Χριστόν!

γία Γραφ περιγράφει προφητικς τος «σχάτους Καιρούς»

πόστολος Παλος περιγράφει προφητικς, λλ κα εκρινς, τ χαρακτηριστικ το σημερινο κόσμου τν «σχάτων μερν», δηλαδ τν καιρν τς π το Θεο Έσχάτης μας ποστασίας:

«Ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου». (Προς Τιμόθεον Β.΄ γ΄, 1-5).» (Β΄ Τίμ. γ΄, 1-5).

Ατ εναι δυστυχς πραγματικ πεικόνισις το τρόπου ζως το συγχρόνου νθρώπου: ποστασία μας δηλαδ π τν Δημιουργό μας κα περιφρόνησής μας πρς σα Ατός, π πειρον γάπη, μς παραγγέλλει δι τν σωτηρίαν μας!

Τ ποκορύφωμα μάλιστα τς μαρτίας μας εναι τι δν γαπμεν μ λην τν ψυχήν μας, τν νον κα τν καρδίαν μας, τν Κύριόν μας κα Θεόν μας! Κα κατ ναπόφευκτον συνέπειαν, οτε κα τν πλησίον μας γαπμεν, ποος ( κάθε πλησίον μας) εναι κατ’ εκόνα Θεο πλασμένος!

Πς μως ν άγαπήσωμεν τν Θεόν μας, ταν ματαιοπονοντες προσπαθομε «ψυχαναγκαστικς» κα «κομπλεξικς», (σως κα δι ν φησυχάζωμεν τ νοχικά μας σύνδρομα, πλν μως ματαίως), ν ρνηθμεν κα ατν κόμα τν παρξίν Του;

Πς εναι δυνατν ν γαπήσωμεν κενον, το ποίου προσπαθομε ν ρνηθομε θελοτυφλοντες, κόμη κα ατν τν παρξίν Του;

π δ τν τοιαύτην πιστίαν μας κα τν τοσαύτην λλειψιν τς πρς τν Χριστν γάπης μας, προέρχονται ναμφιβόλως κα ναδύονται ναποφεύκτως τ μεγάλα δεινά, πο φορμον φιαλτικς κα καταδιώκουν καταδυναστικς τν νθρωπο τς ποχς μας.

σκοτίσθη διάνοια μν τν νθρώπων π τ πάθος τοῦ πολυπρόσωπού μας γωισμο: Τν μπάθεια, τν φιλαργυρία, τν κενοδοξία, τν τζόγο (= πιδίωξης μετ μανίας εκολου κα παρανόμου «κέρδους»), τ ναρκωτικ (= ναζήτησης ψεύτικης ετυχίας, διότι δν πιστεύομεν ες τν Θεόν, τν Πηγν τς ληθινς ετυχίας), τν σωτία (= κζήτησις χαρίτου χαρς μακρυ π τν Πηγ τς Χαρς κα πάσης Χάριτος, τν Σωτήρα μας Χριστόν), κα μάλιστα τν πουλη κα πατηλ θεοποιημένη φιληδονία, πο ποτελε κα ατ μίαν λλην παρδαλν παραλλαγν τς παρδάλεως (πρβλ. ποκ. ιγ΄, 2), δηλαδ το πολύμορφου τέρατος, το κράτου γωισμο μας!

σχατη ασχρότης τν «μοφυλοφιλικν σχέσεων» κα λλων παρομοίων κφύλων πράξεων

Δν πάρχουν δυστυχς στν νθρωπίνην γλώσσα καν λόγια δι ν μιλήσωμεν δι τν βδελυράν, νώπιον Θεο κα πιστν νθρώπων, πανεμφάνιση – σν ν ξάρσει κα τν πεκτεινομένην ν ναισχυντία προκάλυπτον παρεκτροπν κα δολερν διαστροφήν, τν λεγομένων «μοφυλοφιλικν σχέσεων».

μφανίζονται τοιαται παρεκτροπα κόμη κα ες θεωρούμενα «χριστιανικ» θνη κα λαούς. Αται α διαστροφα θ δηγήσουν τν κοινωνίαν, βαθμηδόν, μετακλήτως κα ναποφεύκτως, ες περίγραπτον καταστροφήν, πως πακριβς συνέβη ες τ Σόδομα κα τ Γόμορρα, τν ποίων ο κάτοικοι, ν ζοσαν μερίμνως κα μετανοήτως π τ καθεστς τς τοιαύτης βδελυγμίας, λθε ξαφνικ καταστροφή, σν ναπόφευκτος καρπς τς μαρτίας!

Πνευματικς Νόμος

διαστροφικς τρόπος ζωῆς θ έπιφέρει ναποφεύκτως κα διαστροφικν τρόπον καταστροφς!

Ατ ποτελε δυστυχς δυσώπητον κα ναπότρεπτον νομοτέλειαν το «παρ φύσιν» τρόπου ζως!

Λειτουργον κα δ, πως κα πάντοτε, ο Πνευματικο Νόμοι, που θεσεν ψιστος, δι τν ερυθμον λειτουργία το κόσμου!

Δι τοτον τν λόγον κα μέγας Πατρ τς κκλησίας μας, γιος ερώνυμος προεφήτευε λέγων: «ταν πέλθη καιρς κατ τν ποον θ μνηστευθεῖ„ θεσπισθεῖ νομικς κα γίνει ποδεκτ π τος θεωρουμένους «χριστιανικος λαος» ς τρόπος ζως τ βδέλυγμα τς μοφυλοφιλίας, τότε ναποφεύκτως θ έπακολουθήσει ταχέως κα ρχομς το σχάτου ντίχριστου! Διότι Τελικς ντίχριστος, τοιατα ζοφερ κα βρομερ πόβαθρα «ναμένει» ν ναφανον μφαντικς π τς γς, στε ν διευκολυνθεῖ κα ν γίνει ποδεκτ μφάνισής του μέσα ες τν κόσμον»! (σ.σ.: πόδοσις κ το λατινικο πρωτοτύπου, λόγων το γίου ερωνύμου, στος ποίους κανε πλειστάκις ναφορν σ ποικίλα κηρύγματά του, μακαριστς γιος Γέροντας τς Λαρίσης, θανάσιος Μυτιληναίος).

Τ πάθη μας, φείλομε μετ ρωικς γωνιστικότητος, συνεπος αταπαρνήσεως κα γνησίας Πίστεως ες τν Σωτήρα μας Χριστόν, ν τ καθιστμεν ντικείμενα μετάνοιας, ξομολογήσεως κα νενδότου γνος πνευματικς ντιμετωπίσεως, ἐὰν πιθυμομε ν ερωμεν «λεος π τν Κύριον!»

λλ’ εναι τελείως νεπίτρεπτον νώπιον το Κυρίου, τ τοιατα πάθη κα μαρτήματα, ν τ άμνηστεύωμεν, πολλ δ μάλλον ν τ δικαιολογομε κα ν τά… «νομιμοποιομεν». Πρ πάντων δέ, ν τ θεωρομε κα… σν «ατίαν περηφάνειας!»

Σς ρωτμεν γαπητοί μου Χριστιανοί: Μήπως ατ τ κατάντημα δν ποτελε σχάτην βριν κατ το Δημιουργο μας;

νατροπ τς ν γίω Πνεύματι Ζως μας, περγάζεται κα πεξεργάζεται βαθμηδόν, τν λεθρον κα τν καταστροφν το κόσμου

Παλαιότερον ο νθρωποι ασθάνοντον ντροπήν, ταν πιπτον ες σοβαρ μαρτήματα.

Σήμερον μως, δυστυχς, παρλθεν καιρς τς γίας Ασχύνης κα τς Σωτηρίου ντροπς κα πλθεν πλέον καιρς τς γριας ναισχυντίας κα τς προκαλύπτου διαντροπις, που α κ τς πωρώσεως τν συνειδήσεων μνηστευθεσα μαρτία διαπράττονται πλέον νευθύνως κα πιπολαίως, νευ τς «γιας συστολς» κα νευ τν θεαρέστων κα ν ταπεινώσει θεραπευτικν «τύψεων τς συνειδήσεως», α ποαι δύνανται ν μς δηγήσουν, ἐὰν τ θελήσωμεν, ες τν πραγματικν Μετάνοιαν κα ες τν γίαν πιστροφήν! Κα πομένως ες τν αώνιον Ζωήν!

Σήμερον καλλιεργεται ντέχνως -δυστυχς κόμη κα π θεωρούμενους σν τάχα «πνευματικος νθρώπους»- φίμωσις, πώρωσις, ως, κα , ε δυνατόν, θανάτωσις τς συνειδήσεως, μεθοδεύεται ξάλειψις π τν καρδιν τν νθρώπων, τν γιων νοημάτων: Το φόβου το Θεο, τς θανασίας τς ψυχς, τς προσδοκωμένης ναστάσεως τν κεκοιμημένων, τς ναμενόμενης Δευτέρας το Χριστο Παρουσίας, τς ναποφεύκτου μέρας τς Κρίσεως, τς έπερχομένης Συντέλειας το Αἰῶνος τούτου, τς Μελλούσης Ζως!

Κα καταβάλλεται συστηματικς, διαζόντως στς μέρες μας, προσπάθεια, ν ποσιωπνται καθοριστικο δι τν Σωτηρίαν μας ννοιαι, πως π.χ. «μαρτία», «νοχή», «κρίσις», «τιμωρία», «κόλασις», «μετάνοια», «συγχώρησις», «πιστροφ ες τν Θεόν», «παράδεισος», «αωνιότης», «Βασιλεία το Θεοῦ!»

Τώρα πλθεν πλέον καιρός, που γίνεται συστηματικ προσπάθεια (προπαγάνδα) π τος «κρατοντας», στε ν ποσιωπνται ν μνηστεύωνται ν δικαιολογονται α μαρτίαι, κόμη κα α θανάσιμοι! λλ’ μως λα ατ οδόλως δύνανται ν ξαφανιστον! πωθονται προσωρινς ες τ ποσυνείδητο το νθρώπου κα θ λθει δυστυχς, ργ γρήγορα, μέρα κα ρα, πο θ ναδυθον δριμύτερα, φοβερότερα, πειλητικότερα!

Α μαρτία παυσαν πλέον ν θεωρονται ατό, πο πραγματικ εναι: Δηλαδ χωρισμς π τν Δημιουργό μας κα ρα θάνατος!

Α μαρτίαι δν κατονομάζονται πλέον μ τ ληθινό τους νομα!

Κα ατ ποτελε τν Κορυφαίαν μαρτίαν!

Διότι:

Κορυφαία μαρτία εναι μ παραδοχ τς μαρτίας, ς μαρτίας.

Κατ’ πέκτασιν μάλιστα, κα ξ ντιθέτου, χλευάζεται σωτήριος ρετή!

Χριστός μας δν «προκαταδικάζει» κανέναν νθρωπο, λλ ναμένει τν Μετάνοια κα τν πιστροφ το καθενός μας στ γιό Του Θέλημα!

Χριστός, ποος μς γάπησε μέχρι το πονειδίστου Σταυρικο του Θανάτου, μς δίνει τ άναγκαα πνευματικ φόδια γι ν μετανοομε κα ν σωζώμεθα, σοι πιστεύουμεν ες Ατν κα σοι πιλέγουμε ν Τν κολουθήσουμε κα ν νήκουμε στν γίαν του κκλησία!

Δν στηλιτεύεται νθρωπος, ποος μολογε κα ξομολογεται ταπειν τ πάθος, πο τν πολεμ, κα γωνίζεται ν τ διορθώσει μ τν Χάρι το Κυρίου!

ν τ κκλησία:

Δν καταδικάζεται πάσχων νθρωπος λλ καταδικάζεται ατ τοτο τ πάθος τ ποο καταστρέφει τν νθρωπο!

Τ κάθε κφυλο πάθος δηλητηριάζει θανάσιμα κενον, ποος τ ποδέχεται, τ καλλιεργε κα πιδιώκει κουσίως ν τ διαπράττει, κα δ μετανοήτως κα λαφρ τ καρδιά, μέσα στν ζωή του.

κκλησία εναι «Πνευματικ Νοσοκομεο», πο δυνάμεθα ν προστρέξουμε ν Μετάνοια, λοι σοι πιστεύουμε σ’ Ατήν, γι ν θεραπευτομε π τ «πάθος» τ «πάθη» μας. Ν ποτινάξωμεν τν ζυγν τς δουλείας κα ν πολαύσωμεν τελικς τν ν Χριστ λευθερία!

Λέγει Γραφή «ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε» (ωάν. η΄, 36).

Κα πάλιν λλου Γραφ λέγει: «Τ λευθερί ον, Χριστς μς λευθέρωσε, στήκετε, κα μ πάλιν ζυγ δουλείας νέχεσθε. (Γαλ. ε΄, 1).

κκλησία μς παρέχει τ πνευματικ φάρμακα, στε ν λάβωμε τν θεραπεία, λοι σοι πάσχουμε, κα θ θελήσουμε ληθιν ν γωνισθομε ταπεινά, γι ν θεραπευθομε π τ «πάθη μς».

κκλησία παρέχει τ θεραπευτικ μέσα (τ γία Μυστήρια Της, μαζ μ λα τ λλα σωτήρια πνευματικά Της πλα), σ κενον πο θέλει πραγματικ ν πολεμήσει ν Κυρίω κα ν πιτύχει τν Αώνια Ζωή! Ατν τν Ζωήν, πο χαρίζει Κύριος σ σους τν Πιστεύουν κα γωνίζονται στν τήρηση τν ντολν Του!

Χριστς δν γινε νθρωπος γι ν καταδικάσει τν κόσμο!

Χριστς νηνθρώπησε γι ν τν θεραπεύσει κα ν σώσει τν νθρωπο κα τν κόσμο Του!

σους μως τ θελήσουν!

κκλησία καταδικάζει τν διάπραξη τς μαρτίας, διότι μαρτία μολύνει, συντρίβει κα τελικς καταστρέφει τν νθρωπον, ψυχ τ κα σώματι.

μαρτία καταστρέφει κενον τν νθρωπον, πο νσυνείδητα κα μετανόητα τν διαπράττει καί, κόμη χειρότερον, τν προπαγανδίζει, παρασύροντας δυστυχς κα λλους στν πνευματικ γκρεμό!

κκλησία γαπ τν νθρωπο σωτήρια κα ληθιν-κα βοηθ τν κάθε πιστ χριστιανό, στε ν παλλαγεῖ (ἐὰν ατς τ θέλησει κα γωνίσθει πρς τοτο), π τ «πάθη» του κα ν λάβει τν θεραπεία κα τελικς ν ξιωθετ στεφάνι νός, συχνάκις μαρτυρικο μέν, λλ’ πωσδήποτε γιου ν Χριστ γνος!

Ἐὰν κάποιος σχυρίζεται τι πάσχει π να «πάθος», (π.χ. τ πάθος τς μοφυλοφιλίας), λλ γωνίζεται μ Πίστι κα νδρείαν, εσερχόμενος μέσα στν «Κιβωτ τς κκλησίας», γι ν περβε ατό του τ πάθος κα τελικς κατορθώνει ν τ περνικήσει κα ν μν διαπράττει πλέον τν μαρτία, τότε ατς χι μόνον δύναται ν λευθερωθε, μ τν Χάριν το Χριστο, λλ μπορε κόμη ν ναδειχθε σ γιο, νεκα το πνευματικο του γώνα, πο ποτελε συνέπεια τς Πίστεως κα τς γάπης του πρς τν Χριστό!

γωνιζόμενος ν Κυρίω, μείβεται π τν Χριστν γι τν νένδοτο κα πνευματικ γώνα πο διεξάγει, χρησιμοποιώντας τ για πλα, πο το προσφέρει κκλησία, δηλαδ τ ερ Μυστήριά Της, στε ν παύσει πιτέλους ν διαπράττει τν μαρτία ως τέλους!

Κα τ τέλος εναι Σωτηρία κα Αώνιος ζωή!