Στιχηρό ιδιόμελο των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων (Πρώτη Ώρα), σε ήχο πλ. δ., σε μελοποίηση Πέτρου Φιλανθίδου.