Ακούστε με προσοχή την ανάλυση του κ. Ρωμανού.
 
Ο Μόρφου Νεόφυτος, 29/5/2023