«Γιατί πλανῶνται πολλοί;» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

Ἀπόσπασμα.

Γιατί πλανῶνται πολλοὶ; Γιατὶ δὲν ὑπάρχει πίστις. Ἄν δὲν ὑπάρχει πίστις, δὲν ὑπάρχει ζωὴ σωστὴ. Καὶ ἄν δὲν ὑπάρχει σωστὴ ζωὴ, ὑπάρχει ἁμαρτωλὴ ζωὴ, ἔτσι, καὶ ὅταν ὑπάρχει ἁμαρτωλὴ ζωὴ, ὑπάρχει θόλωση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τῆς λογικῆς τοῦ ἀνθρώπου· δὲν δουλεύει ἡ λογικὴ. Καὶ λὲς, μὰ χαζὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς; Ναὶ! Χαζεύει! Ὁ διάβολος παίρνει καὶ τὴ λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου. Μέσῳ τῆς ἁμαρτίας κάνει τὸν ἄνθρωπο χαζὸ. Τὸν κάνει νὰ αὐτοκαταστρέφεται.

Ἑπομένως, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς τὴ δοκιμασία αὐτὴ καὶ τώρα ἀλλὰ καὶ στὰ ἔσχατα χρόνια γιὰ νὰ φανερωθοῦν οἱ ὄντως δόκιμοι· οἱ ὄντως ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Μὴν μένουμε στὰ φαινόμενα. Βλέπετε, μὲ τὸ ποὺ ἔγινε αὐτὴ ἡ διάδοση περὶ τῆς ψευτοπανδημίας, οἱ ἐκκλησίες ἔχασαν μπορεῖ καὶ τὰ 2/3 τοῦ ἐκκλησιάσματος, πρὶν κἄν τὸ κράτος πεῖ ὅτι ‘πάρτε μέτρα, κλεῖστε τὶς ἐκκλησίες’ ἤ μὲ περιορισμένο τρόπο νὰ λειτουργοῦν οἱ ἐκκλησίες· πρὶν κἄν γίνουν ὅλα αὐτά.

Ὅσοι τὸ θυμάστε, ἔτσι, πέρσι τὸ ’19, ἐνῷ τὴ μία Κυριακὴ ἤτανε, ἄς ποῦμε, ἑκατὸ, τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ ἤτανε πενήντα, ἤτανε τριάντα. Ποῦ πῆγαν οἱ ἄλλοι; Φοβήθηκαν! Ἀπὸ μόνοι τους! Καὶ μὲ ὅλη αὐτὴν τὴν παραπληροφόρηση καὶ τὴν συστηματικὴ ἐκστρατεία ποὺ γίνεται τώρα, βλέπετε πόσοι πλανῶνται καὶ ἀγαλλομένῳ ποδὶ τρέχουν νὰ κάνουν καὶ τὸ ἐμβόλιο τώρα· τὸ ὁποῖο οἱ ἴδιοι οἱ ἐπιστήμονες πάλι μᾶς λένε ὅτι δὲν ξέρουμε τὶ παρενέργειες θά ‘χει. Οἱ ἴδιοι τὸ λένε, δὲν ξέρουμε, δὲν ἔχουν γίνει ἔρευνες. Καὶ εἶναι λογικὸ. Δὲν μπορεῖ σὲ δύο μῆνες νὰ βγάλεις ἐμβόλιο, τὴ στιγμὴ ποὺ γιὰ νὰ δοκιμαστεῖ ἕνα ἐμβόλιο χρειάζονται χρόνια· πέντε μὲ δέκα μὲ δεκαπέντε χρόνια γιὰ νὰ δεῖς μακροπρόθεσμα τὶς παρενέργειες ποὺ θά ‘χει αὐτό.

Οὐσιαστικά, χρησιμοποιοῦν τὴν ἀνθρωπότητα ὡς ἕνα πειραματόζωο σήμερα αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι· τοὺς ἀνθρώπους δηλαδὴ, ὡς πειραματόζωα. Εἶναι φοβερὸ αὐτὸ. Εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος ὅλο αὐτὸ ποὺ γίνεται.

Πηγή: https://tasthyras.wordpress.com