Ἠχογράφηση γερόντισσας Γαλακτίας, ἀποσπασματικὰ κομμάτια ἀπὸ τὴν δίωρη ὀρθρινὴ οἰκουμενικὴ προσευχή της.