Λόγος Γέροντος Παρθενίου, ἡγουμένου  ἱερᾶς μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους (07.04.2024).