Βιβλίο: Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, Χωρὶς νὰ σταυρωθοῦμε, δὲν θὰ ἀναστηθοῦμε, δὲν θὰ δοξασθοῦμε (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ)

Κυκλοφορεῖ  ὰπὸ τὶς ἐκδόσεις «Θεομόρφου» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου τὸ νέο βιβλίο τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου «Χωρὶς νὰ σταυρωθοῦμε, δὲν θὰ ἀναστηθοῦμε, δὲν θὰ δοξασθοῦμε».  

Ἡ παροῦσα ἔκδοση ἀποτελεῖται ἀπὸ 240 σελίδες καὶ διανθίζεται ἀπὸ ὡραῖες τετράχρωμες εἰκόνες, σχετικὲς μὲ τὰ κείμενα. Τὰ περιεχόμενα κείμενα: Πρόλογος, Ἡ χρονιὰ τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, «Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς», Ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν στὴ μετάνοια, Ἡ μεγάλη ἁμαρτία τῆς Εὐρώπης, Τὰ ἀποθέματα τῆς ὑπομονῆς, Ὁ χριστιανὸς στὴν ἐποχή μας «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν…, Ἡ ταπείνωση ὁδηγεῖ στὴ Δόξα, Ἦρθε ἡ ἐποχὴ ποὺ ὅλα θὰ ταπεινωθοῦν, Ὁ Χριστὸς διψᾶ νὰ διψᾶτε!, «Ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθένειᾳ τελειοῦται», Ἐξομολόγοι πολλοί, πνευματικοὶ λίγοι, Πνεῦμα Ἅγιο, Πνεῦμα τῆς ἀληθείας καθάρισόν με!, Χωρὶς νὰ σταυρωθοῦμε, δὲν θὰ ἀναστηθοῦμε, δὲν θὰ δοξασθοῦμε, Ἄραγε πιστεύουμε εἰς τὴν Ἄνω ζωή; Οἱ πέντε αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, Ἄχ, εἰρήνη… ποὺ νὰ σὲ βρῶ; Τὸ μεγάλο ἁμάρτημα τῆς ἐποχῆς μας …,Τὰ τρία-τέσσερα ἀπαραίτητα αὐτὴν τὴν περίοδο, Ἡ ταπείνωση τοῦ Θεοῦ Πατρός, «Εἴτε ζῶμεν εἴτε ἀποθνήσκομεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν», Ἐπίλογος, Σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα.

Στὴ συνέχεια παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ βιβλίου, τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεόφυτου.

Ἦλθε ἡ ἐποχὴ ποὺ ὅλα θὰ ταπεινωθοῦν… Καὶ θὰ ταπεινωθοῦν γιὰ νὰ σταυρωθοῦν, νὰ ἀναστηθοῦν καὶ νὰ δοξαστοῦν ξανὰ Ὀρθόδοξα σὲ ὅλη τὴ γῆ. Καθότι δὲν ἔχουμε «ἐθνικὸ ἢ κρατικὸ» Θεό, ἀλλὰ τὸν Τρισάγιο Θεό, Θεὸ τοῦ σύμπαντος κόσμου  ποὺ θέλει ἡ ἀποστολικὴ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων στὶς μέρες μας, νὰ δοκιμάσει τὴν πίστη καὶ τὴν ὀλιγοπιστία ὅλων μας, ἡγετῶν καὶ λαοῦ! Γιατὶ ὁ Χριστὸς χρειάζεται τοὺς δικούς του ἀνθρώπους τώρα,  γιὰ νὰ φτιάξει «τὸ καινούργιο πλήρωμα τοῦ σκάφους Του» ἔλεγε ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης.  Ποιὸ εἶναι τὸ σκάφος τοῦ Χριστοῦ; Εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Αὐτὸ εἶναι τὸ σκάφος τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀποφάσισε ὁ Χριστὸς νὰ καθαρίσει  τὸ  πλήρωμα τοῦ σκάφους Του, τὸ ὁποῖο δὲν εἴσαστε μόνο ἐσεῖς οἱ ἁπλοὶ Χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ οἱ παπάδες, οἱ δεσποτάδες, οἱ πατριάρχες καὶ οἱ κυβερνήτες.  Τώρα θὰ δώσουμε ἐξετάσεις ὅλοι. Ἐμεῖς μὲ Πνεῦμα Ἅγιο, Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, νὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ καθαρίσουμε τὸν ἑαυτό μας διὰ τῆς μετανοίας, γιὰ νὰ περάσουμε ἀπὸ τὸ παρὰ φύσιν  στὸ κατὰ φύσιν καὶ νὰ φτάσουμε στὸ ὑπὲρ φύσιν ποὺ θέλει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ μᾶς δώσει, ὄχι μόνο σ’ ἐμᾶς ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους Εὐρωπαίους καὶ μή. Διότι ἡ μία καὶ μοναδικὴ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀπὸ τὴν πλάνη, ἀπὸ τὸν θάνατο καὶ τὸν διάβολο… Καὶ ἐπειδὴ ἀγαποῦμε τὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι τὴν ἁμαρτία, ἀγαποῦμε καὶ τὴν Εὐρώπη ὅσο καὶ ἂν κάποιοι δὲν τὸ καταλαβαίνουν!  Ἡ ἐλευθερία ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τοῦ ἀθεϊσμοῦ  τῆς Εὐρώπης, θὰ βοηθήσει ὅλον τὸν κόσμο, καὶ αὐτὴ θὰ ἐπέλθει μέσα ἀπὸ τὴν ἀναλαμπὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἔρχεται μετὰ τὰ γεγονότα, τὰ πονεμένα καὶ παιδαγωγικά, τὰ ὁποῖα ζοῦμε καὶ θὰ ζήσουμε. 

† Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

*******

Χαρακτηριστικὰ ἐκδόσεως

Τιμὴ Βιβλίου: € 12.00

Συγγραφέας: Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος

ISBN: 978-9963-553-98-3 

Ἐκδότης: Ἐκδόσεις Θεομόρφου

Χρονολογία Ἔκδοσης: Μάρτιος 2023

Ἀριθμὸς Σελίδων: 240

Διαστάσεις: 16Χ22 ἑκ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

Βιβλιοπωλεῖο «Θεομόρφου»

Πλατεῖα Ἐλευθερίας 5

2731 Περιστερώνα Λευκωσία,

τηλ.: (+357) 22824811 , (+357) 22932414 , 01-02-03

e-mail: costas@immorfou.org.cy

Ὑπεύθυνος: Κωνσταντῖνος Παπαπολυβίου, τηλ.: 99620057

*******

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Βιβλιοπωλεῖο «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

Πρασακάκη 9
546 22 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310-231040 & 2310-283805
ιστοσελίδα: www.toperivoli.gr
 
***
 

Ἐκδόσεις Σταμούλη

Ἀβέρωφ 2
104 33 Ἀθήνα
τηλ.: 210-5238305
ιστοσελίδα: www.stamoulis.gr