Ἀνάγνωση τοῦ βίου τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο καὶ σχόλια τοῦ Πανιερωτάτου ἐπὶ τοῦ βίο, κατὰ τὴν Ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ποὺ τελέσθηκε στὴν ἱερὰ μονὴ Παναγίας Παντανάσσης στὸν Κοτσιάτη, τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς (31/3-01/4. 2022).

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ὁσίας Μαρίας ψάλλει χορὸς πατέρων τῆς ἱερᾶς μονῆς Σίμωνος Πέτρας.