Αφιέρωμα επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ελπιδίου του εξ’ Ορούντης (3 Δεκεμβρίου)